Buma Stemra

Buma Stemra

Indien u een artiest of een orkest heeft geboekt dan heeft u een bedrag afgesproken voor de uitvoerende artiest(en).
U bent dan echter nog niet helemaal klaar, want dit bedrag is exclusief muziekauteursrecht. De muziek die ten gehore wordt gebracht is veelal gemaakt door anderen. Zij blijven vaak verscholen, onhoorbaar achter de artiesten die hun werk uitvoeren. Toch, de muziek waar u van geniet is het eigendom van die componisten en tekstdichters.
Houdt u bij de organisatie van uw evenement rekening met de auteurswet en de wet op de naburige rechten. Componisten en producenten willen graag een vergoeding ontvangen voor het ten gehore brengen van hun muziek. In Nederland regelt de BUMA en de STEMRA dit voor wat betreft het auteursrecht en de SENA voor de producenten.
U bent als opdrachtgever in de regel zelf verantwoordelijk voor de vergunning bij de betreffende organisaties. Het is niet zo dat wij, uw boekingskantoor of organisatiebureau, hiervoor aansprakelijk zijn. Wel kunt u ons als bureau verzoeken een vergunning voor u te regelen. U moet rekening houden met een bedrag van ongeveer 8% van de totaalsom aan gages.
De gages van artiesten zijn altijd exclusief de Bumarechten!!!
Zie verder www.bumastemra.nl.